تصویر شفق قطبی در سوئد

عکس روز ناسا به تصویر خارق العاده ای از شفق قطبی اختصاص دارد که همچون پل به عرض آسمان درآمده است.

تصویر شفق قطبی در سوئد

 در این عکس می توان منظره ای روشن و سبز رنگ از شفق قطبی را مشاهده کرد. این منظره زیبا در شهر «استروساند» سوئد پدیدار شده است. 

در واقع این تصویر با ادغام ۶ تصویر دیگر از زوایای مختلف باعث بوجود آوردن نمایی پانوراما با دید ۱۸۰ درجه ای شده است. نکته قابل توجه راجع به این تصویر، قوسی است که در پهنای آسمان به واسطه این شفق نمایان شده است.

در پیش زمینه این عکس می توان دریاچه «استروسجان» را دید. در اطراف این شفق قطبی، چند صورت فلکی و ستاره قطبی قابل رصد است ضمن اینکه ماه در زیر آن قرار گرفته است.

علت رنگ سبز این شفق قطبی اتم های اکسیژنی است که با الکترون های موجود در سطح بالای جو زمین دوباره ترکیب شده است.