تقابل زحل و مریخ در ابرهای پر ستاره کهکشان راه شیری

در تصویر روز ناسا می‌توان رویارویی مشتری، مریخ و کهکشان راه شیری را در یک قاب مشاهده کرد.

تقابل زحل و مریخ در ابرهای پر ستاره کهکشان راه شیری

در این تصویر منحصر به فرد می توان سیارات، ستارگان، سحابی ها و کهکشان راه شیری را در یک نما تماشا کرد.

زحل و مریخ بعنوان نزدیکترین سیارات به کره زمین هستند و در این عکس این دو سیاره همچون دو نقطه درخشان قابل رویت هستند.

در سمت راست این تصویر و قسمت میانی می توان ستاره دوگانه قلب العقرب را دید که در زیر مریخ قرار گرفته است.  

در قسمت بالای مریخ، سحابی «سر اسب آبی» قرار گرفته و در سمت چپ تصویر و قسمت پایین، کهکشان راه شیری قابل رویت است.

تا پایان ماه جاری میلادی زحل و مریخ بعد از غروب آفتاب در قسمت شرقی آسمان بدون چشم مسلح قابل رویت هستند.