«مشتری» همسایه «ماه» می‌شود

امشب ماه و سیاره مشتری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که این همنشینی برای عموم مردم قابل رصد است.

«مشتری» همسایه «ماه» می‌شود

 همنشینی بین ماه و سیارات یکی از رویدادهای نجومی دیدنی آسمان شب است؛ از این رو امشب شاهد همنشینی ماه و سیاره مشتری هستیم.

 علاقمندان می توانند بعد از غروب خورشید در بالای سر خود ماه را به آسانی رصد کنند که در کنار آن ستاره ای پور نور قرار دارد. این ستاره، سیاره مشتری است که بدلیل بازتاب نور خورشید درخشان دیده می شود؛ در بهترین حالت فاصله زاویه این دو در آسمان ۵ درجه است.

در صورت رصد این دو با ابزارهای رصدی مانند تلسکوپ می توان قرص سیاره مشتری و چهار قمر گالیه ای آن را به راحتی رصد کرد؛ همچنین می توان گودالهای برخوردی سطح ماه را نیز مشاهده کرد.

 سیاره مشتری، بزرگترین  سیاره منظومه شمسی و پنجمین سیاره است. این سیاره تقریبا در فاصله ۱۰ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد که هر فاصله نجومی  آن یک فاصله زمین تا خورشید(یعنی برابر با ۱۵۰ میلیون کیلومتر) است.