تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی

در تصاویر منتخب علمی هفته می‌توان از قدیمی‌ترین غبار فضایی تا لحظه وقوع آتشفشانی که فقط توسط ماهواره ناسا رصد شد را مشاهده کرد.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


این تصویر متعلق به قدیمی ترین غبار فضایی است که بر روی کره زمین یافت شده و نشان می دهد که جو باستانی کره زمین بیشتر از اکسیژن تشکیل شده است.


تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


در این عکس می توان تپه ای مرموز از خاک را در علفزارهای استوایی «لاس لیانز» آمریکای جنوبی مشاهده کرد که در آن کرم های بزرگی دیده می شود.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


این تصویر متعلق به کوه آتشفشان «سورابایا» است که برای اولین بار طی ۶۰ سال گذشته در نمایشی دیدنی دو بار فوران کرد، اما از آنجایی که هیچ انسانی در این جزیره دورافتاده که آتشفشان زندگی قرار گرفته، زندگی نمی کند تنها ناظر این رویداد طبیعی ماهواره رصد‌خانه زمین ناسا بوده‌است.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


در این عکس می توان یک «سوسک سرگین» را مشاهده کرد که بر روی شی قرار گرفته و در حال انجام حرکات موزون است.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


این تصویر متعلق به یک مدل دیجیتالی از سیاره عطارد است که نمایی کلی از این سیاره نزدیک به خورشید را نشان می دهد.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


این عکس به یک خالکوبی مومیایی در مصر تعلق دارد که به تازگی یافت شده و در آن می توان نماد قابل تشخیصی را مشاهده کرد برخلاف سایر نمادهای خالکوبی که به صورت انتزاعی در مقبره های مصری یافت شده اند.

تصاویر منتخب علمی هفته : قدیمی‌ترین غبار فضایی


منبع :