طراحی سیستم الکترواویونیک بومی برای بالگرد تجاری

در سال 95، سیستم الکترواویونیک بومی برای بالگرد تجاری طراحی می‌شود.



به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی طاهرخانی دبیر کمیته بالگرد تجاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص مهمترین برنامه های این کمیته در سال جاری، افزود: یکی از مهمترین برنامه های کمیته در سال جاری طراحی و پیکره بندی سیستم الکترواویونیک بومی برای انواع بالگرد تجاری است که امیدوار هستیم به زودی بتوانیم در این زمینه به نتایج قابل قبولی برسیم.

طاهر خانی تصریح کرد: از دیگر برنامه های این کمیته تدوین سند جامع توسعه صنعت بالگردی کشور به منظور گذار از شرایط فعلی به اهداف سند جامع هوافضای کشور در بخش بالگردی است.

به گفته طاهرخانی، حمایت از تولید بالگرد پیستونی در کشور به منظور توسعه حمل و نقل ارزان بالگردی نیز هدف دیگری است که امسال در کمیته پیگیری می شود.

دبیر کمیته بالگرد تجاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی همچنین خاطر نشان کرد: حمایت از صنایع و شرکت های دانش بنیان در حوزه بالگردی نیز از اهدافی است که از ابتدای شکل گیری کمیته پیگیری می شد و امسال نیز جزء اهداف کمیته مدنظر قرار دارد.

منبع :