درگذشت کاشف حلقه‌های نپتون در سن 73 سالگی

'آندره براهیک' یکی از دو کاشف حلقه‌های نپتون، در سن 73 سالگی درگذشت.

درگذشت کاشف حلقه‌های نپتون در سن 73 سالگیبه گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی بی بی سی ورلد، این اخترشناس فرانسوی که گفته می شود نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به تحقیقات فضایی داشت، همراه با 'ویلیام هوبارد' منجم آمریکایی در سال 1984 حلقه های نپتون را شناسایی کردند.

او اعتقاد داشت: دانش 'می تواند کاری کند که چشمان بچه های خردسال بدرخشد.'

علاقه براهیک به حلقه های کیوان، الهام بخش براهیک برای کشف حلقه های نپتون بود.

او در همکاری با کمیسیون انرژی اتمی و انرژی های آلترناتیو در پاریس و به عنوان پروفسور دانشگاه پاریس، به انجام تحقیقات درباره منظومه شمسی از طریق ماموریت های آژانس های فضایی آمریکا و اروپا کمک کرد.

در سال 1990، سیارک شماره 3488 به پاس خدمات او براهیک نامگذاری شد.

منبع :