تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 24 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم تجربی


دانش آموزان سوم تجربی 

با توجه به برگزاری آزمون 24 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در همه درسها آزمون سخت تر از مصوب شده است اما با توجه به میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری دانش آموزان آزمون سختی را تجربه نکرده اند. البته این آزمون تحت تاثیر امتحان های نهایی نیز قرار گرفته است.

با تشکر