تحقیقات جدید برای جلوگیری از مرگ ناگهانی در ورزشکاران

در جلسه سالانه کنگره اروپایی "‌بی‌نظمی در ضربان قلب"، توصیه‌های جدید برای جلوگیری از مرگ ناگهانی از ورزشکاران مطرح می‌شود.

تحقیقات جدید برای جلوگیری از مرگ ناگهانی در ورزشکاران


به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، مایکل گلیکسون، یکی از محققان در این زمینه می‌گوید : آمریکا و اروپا هر کدام روش‌های مختلفی برای جلوگیری از مرگ ناگهانی در ورزشکاران دارند. آمریکایی‌ها از ECG استفاده نمی‌کنند در حالی که اروپایی‌ها به صورت سنتی این روش را مناسب می‌دانند.

در این کنگره بیش از همه سلامتی ورزشکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله ورزشکاران ر‌قا‌بتی و ورزشکاران استقامتی.

متخصصان بررسی می‌کنند که آیا باید از انجام ورزش‌های استقامتی در افرادی که بیماری قلبی دارند جلوگیری شود یا خیر.

گلیکسون در این باره می‌گوید: تا چند سال اخیر ما انجام ورزش را برابر بیماران قلبی ممنوع کرده بودیم. در حال‌ حاضر راهنماها آزادانه‌تر شده‌اند و توصیه‌های جدیدتری به ورزشکاران می‌شود.

در این جلسه درباره روش‌های جدید جلوگیری از مرگ ناگهانی در ورزشکاران از جمله ژن درمانی و یاخته درمانی صحبت می‌شود.

انتها‌ی‌ پیا‌م

منبع :