جلوگیری از انقراض کرگدن‌های سفید با سلول‌های بنیادی

محققین آمریکایی و آلمانی با استفاده از بازبرنامه نویسی سلول‌ها به دنبال تغییر آنها به سلول‌های بنیادی به منظور جلوگیری از انقراض نسل کرگدن‌های سفید شمالی هستند.

جلوگیری از انقراض کرگدن‌های سفید با سلول‌های بنیادی

به گزاش خبرگزاری مهر، نسل کردگدن های سفید شمالی در حال انقراض است و فقط سه گونه از آنها بر روی زمین وجود دارد.

از این رو محققین دانشگاه IZW آلمان به کمک محققین باغ وحش سن دیگو  آمریکا با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان کرگدن ها در حال تولید اسپرم و سلول های تخمک کرگدن سفید هستند تا جنین تولید کنند و با شیوه بارداری خارج از رحم به افزایش نسل این گونه جانوری بپردازند.

در حال حاضر فقط دو کرگدن ماده سفید شمالی وجود دارد که محققین در حال گرفتن سلول ها تخمک آنها هستند تا با انجماد این سلول ها و بازبرنامه نویسی آنها، سلول های تخمک را به سلول های بنیادی تبدیل کنند. آنها از این طریق می خواهند سلول های اسپرمی و تخمکی به اندازه کافی تولید کرده و با روش IVF به باردار کردن کرگدانها بپردازند.

موفق این طرح به معنی جلوگیری از انقراض نسل پستاندارانی است که در معرض خطر قرار دارند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Zoo Biology چاپ شده است.

منبع :