احترام برای کودک لازم است

برای داشتن فرزندی سالم از لحاظ روانی و اجتماعی لازم است تا والدین نسبت به جسم و روان او احترام بگذارند.

احترام برای کودک لازم استناهید ازغندی روان شناس کودک در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: احترام به کودک توسط والدین یکی از اصول و مهارت های مهم فرزند پروری است که باعث حفظ شخصیت و در نتیجه رشد اجتماعی و روانی بهتر او می شود. 

وی افزود: از تحقیر، دادن لقب ناشایست به کودک و تمسخر خصوصیات ظاهری وی حتی به شوخی نیز دوری کنید، زیرا مهم نیست که فرد هنگام شوخی چه قصد و نیتی دارد؛ مهم آزاری است که از طریق این شوخی های کلامی ایجاد می شود. 

ازغندی تصریح کرد: از بی حرمتی به جسم کودک همچنین تمسخر و تنبیه های بدنی نسبت به او دوری کنید، زیرا شکل ظاهری، قد، زیبایی و میزان استعداد در هر فردی متفاوت و خدادادی است. 

این روان شناس کودک در پایان گفت: عدم احترام به جسم و روان کودک باعث ایجاد افسردگی، عدم اعتماد به نفس، گوشه گیری و انزوا، افزایش خشونت و پرخاشگری، خجالتی شدن و لجبازی در او خواهد شد. 

منبع :