تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت دوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت دوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت دوم ریاضی از نگاه دبیران


همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( آیات سال دوم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : سید احسان هندی