نوروز 96

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 24 اردیبهشت هشتم از نگاه دبیرانجدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی