گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران- 23 اردیبهشت 95

گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95
گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران- 23 اردیبهشت 95 را اینجا ببینید...


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

مصاحبه دکتر محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در غرفه کانون فرهنگی آموزش با رادیو صدای نمایشگاه


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

حضور دکتر محمد رضا حافظی، آقای صالحی، آقای شریعتی و آقای ثقلینی، از مسئولان مجمع خیرین مدرسه ساز کشور همراه همکاران کانون و مسئولان رادیو صدای نمایشگاه در غرفه کانون فرهنگی آموزش قلم چی


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

حسین سرمه (مسئول واحد بورسیه بنیاد قلم چی) و آقای خراسانی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان بم در نمایشگاه کتاب


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

همکاران واحد بورسیه بنیاد قلم چی


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

مصطفی کیانی یکی از مولفان فعال کتاب های فیزیک کانون فرهنگی آموزش


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

معرفی اپلیکیشن "واقعیت افزوده" از سوی همکاران سایت بنیاد قلم چی


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95

گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95


گزارش تصویری نهمین روز نمایشگاه کتاب تهران - 23 اردیبهشت 95