سوریان یک ماه به ریکاوری و بازسازی بدن نیاز دارد

عضو کمیسیون علمی اتحادیه کشتی معتقد است که در برهه کنونی و پس از کاهش 20 کیلو وزن، سوریان به مدت یک ماه نیاز به بازسازی بدن و ریکاوری مناسب دارد تا کم‌کم خود را برای المپیک ریو آماده کند.

سوریان یک ماه به ریکاوری و بازسازی بدن نیاز دارد

دکتر بهمن میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی ایسنا، در رابطه با کاهش وزن سریع و ناگهانی حمید سوریان در مدت 2 ماه و اثرات نامطلوب آن، خاطرنشان کرد: موضوع کاهش وزن در کشتی امری طبیعی است و جزو برنامه‌های معمولی کشتی‌گیران است که بصورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود. به هر صورت بعد از رقابت گزینشی المپیک، اگر سوریان ریکاوری خوبی را پشت سر بگذارد، اثرات زیانبار کاهش وزن چند ماهه ایشان جبران خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه حدود 13 هفته تا المپیک ریو زمان داریم، سوریان باید بتواند در طی این مدت وزن خود را کنترل کند زیرا نوسانات وزنی به طور قطع اثرات منفی روی سیستم‌های بدن خواهد داشت. ضمنا، بعضی از شیوه‌های تمرینی باعث حجیم شدن و هایپرتروفی عضلات و افزایش وزن می‌شود، بنابراین استفاده از این گونه تمرین‌ها برای کشتی‌گیران اوزان سبک، که غالبا با پدیده کاهش وزن مواجه اند توصیه نمی‌شوند و می بایست سراغ روش‌های تمرینی غیر هایپرتروفیک رفت.

میرزایی در پایان پیرامون این پرسش که در حال حاضر بهترین روش برای آماده‌سازی سوریان جهت حضور در المپیک ریو چیست، افزود: بهترین روش در فرصت باقی‌مانده تا المپیک، بازسازی و ریکاوری بدن با انجام تمرین‌های سبک به مدت یک ماه است. انجام تمرین‌های سنگین و پرفشار در کوتاه مدت نه تنها به آماده‌سازی سوریان کمک نمی‌کند، بلکه اثرات نامطلوبی را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین مربیان و متخصصان امر باید تلاش کنند با تجویز تمرین‌های سبک در ابتدای دوره باقیمانده، کم کم وی را آماده پذیرش تمرین‌های پرفشار در فازهای بعدی نمایند.

منبع :