نوروز 96

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت - الکترونیک سوم هنرستان

در این مقاله به بررسی نتایج آزمون پرداخته می‌شود.
 

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت  1395 

گروه الکترونیک - سوم هنرستان

 

 داوطلبان گرامی با بررسی نتایج آماری کارنامه شما نتایج زیر حاصل شده است:

 

نام درس

تحلیل آزمون 4 تیر - الکتروتکنیک سوم هنرستان