تحلیل آزمون 17 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 17 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 17 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در همه محدوده ترازی، آزمون با توجه به مصوب سخت شده است اما با توجه به میانگین سه سال اخیر کنکور دانش­آموزان خیلی سوال های سختی را تجربه نکرده­اند.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازی 7000 و 6250 و 5500 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است اما با توجه به میانگین سه سال اخیر کنکور دانش­آموزان خیلی سوال های سختی را تجربه نکرده­اند.

  • در درس فیزیک، در محدوده ترازی 4750 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب و در دیگر محدوده­های ترازی آزمون منطبق شده است.

  • در درس ریاضی، در همه محدوده های ترازی آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

با تشکر