از سه سطحی تا پیشرفت درسی

از سه سطحی تا پیشرفت درسی نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر

از سه سطحی تا پیشرفت درسی


وقتی درس‌خواندن را شروع می کنم دوست دارم بدانم چه نوع سوالاتی ممکن است سر آزمون بیاید.چه کار کنم؟

با حل سوالات مشابه سال‌های گذشته شروع کن.همیشه حل نمونه سوال جواب می دهد.چون مباحث محدود است تیپ های مختلف سوالی که می شود از هر مبحث طرح کرد هم محدود است.شاید از هر ده سوال نمونه‌ی حداقل 8 سوال آن را به راحتی بتوانی در آزمون‌های سال قبل پیدا کنی.

سوالات سال قبل را از کجا بیاورم؟

به نظرم کتاب سه سطحی را انتخاب کن.آدرس همه‌ی سوالات نوشته شده است که برای چه تاریخی بوده است.

تست هم دارد؟من تشریحی بلدم تست زدن بلد نیستم.

بله این کتاب دقیقا سوالات آزمون است آدرس هم دارد.سوالات چهار گزینه‌ای با درصد مراجعه بالا را شامل می شود.

درصد مراجعه یعنی چی ؟

یعنی سوالاتی که وقتی دانش آموزان آن را دیده‌اند به سراغ آن رفته اند.فکر کردند می‌توانند به آن پاسخ دهند.

توانستند؟

کنار سوالات درصد پاسخ‌گویی صحیح هم نوشته شده است.برخی توانسته اند درست پاسخ دهند و برخی نتوانسته اند و با اینکه به سراغ سوال رفته اند اشتباه جواب دادند.اما راحت می توانید ببینی از آن درصد دانش آموزانی که به سراغ حل این سوال رفته اند چند درصد توانسته اند صحیح پاسخ دهند.

بعد این سوالات چطور پشت سر هم قرار گرفته اند؟

بر اساس درصد مراجعه یعنی حس دانش آموزان.سوالاتی که بیش‌تر مورد مراجعه قرار گرفته اند بالاتر قرار گرفته اند.

چه خوب!یعنی یک کتاب تست خیلی واقعی.سه سطح یعنی چه؟

اهان این یکی از مهم ترین ویژگی‌های این کتاب است.در این کتاب می‌توانی با خودت رقابت کنی.در هر فصل اول سطح اول که اسمش نسبتا دشوار است را حل کن.

اگر کامل مسلط شدی به سطح2  که دشوار است برو.اگر این‌ها را هم خوب حل کردی به سطح 3 که دشوارتر است برو.اگر به سطح 3 بررسی و سوالات آن را خوب حل کنی یعنی خیلی راحت می توانی تراز 6250 به بالا بیاوری.

اما این همه سوال زیاد است من که یکی دو درس ندارم.کدام سطحش را حل کنم؟

وقتی معلمت تازه درس داده و مبحث اولین بار است در آزمون می آید سطح اول را حل کن.تا با سوالات چهارگزینه ای آن مطلب را یاد بگیری.

اما وقتی معلمت می‌خواهد امتحان از دو سه فصل بگیرد یا آزمون پوششی داریم، برای این‌که تمرین جدید حل کنی سراغ سطح دوم برو.چون سطح اول را مسلط شدی ،‌سطح دوم برایت سخت نیست.

اما در آزمون هایی مثل آزمون میان ترم یا پایان ترم یا آزمون‌جامع ها سراغ سطح سوم برو.هم حل آن ها برایت جذاب است هم متوجه می‌شوی سوالات را چطور می دهند.

سوال های سطح سوم خیلی سخت است؟

سوالات را اگر از سطح اول شروع کنی کم کم سخت می‌شود.یعنی اگر به ترتیبی که گفتم حل کنی دشوار شدنش را اصلا نمی‌فهمی.دشوار شدن سوالات پیوسته و آرام آرام است.