فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما

در تصاویر برتر علمی هفته می‌توان از فسیل ۵۲۰ میلیون ساله یک لارو تا اثابت صاعقه به هواپیما را مشاهده کرد.

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما


در این تصویر می توان سیاره عطارد را با نمایی زیبا نگاه کرد. بطور کلی حرکت سیاره عطارد بر خلاف جهت حرکت زمین و خورشید است.

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما

این عکس متعلق به فسیل لارو ۵۲۰ میلیون ساله ای است که می توان نمای سه بعدی از آن را مشاهده کرد.

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما


در این عکس  می توان لحظه اثابت صاعقه به یک هواپیما را مشاهده کرد.

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما

این تصویر متعلق به سه سیاره جدیدی است که به تازگی کشف شده اند و بسیار شبیه به زمین برای زندگی کردن هستند.

فسیل ۵۲۰ میلیون ساله حشره/ اثابت صاعقه به هواپیما


منبع :