تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»

صاویر نادرترین رویداد نجومی قرن یعنی گذر سیاره تیر از مقابل خورشید که روز گذشته رخ داد منتشر شد.

تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»

تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»

 بیستم اردیبهشت ماه، یکی از نادرترین رویدادهای رصدی قرن۲۱، تحت عنوان گذر سیاره تیر از مقابل خورشید رخ داد. این گذر از ساعت ۱۵:۴۱تا نیم ساعت مانده به نیمه شب طول کشیده است.

گذر سیاره تیر از مقابل خورشید در حقیقت حدودا  ۷ ساعت به طول انجامیده است. در هر گذر این رویداد، چهار نقطه تماس خورشید و جرم عبور کننده وجود داشته که تماس اول از بیرون به خورشید، تماس دوم وقتی وارد خورشید می شود، تماس سوم و چهارم نیز در زمان خروج بوده است.

در این گذر ، عطارد همانند یک نقطه کوچک نمایان شده که با چشم غیر مسلح هم به سختی قابل رصد کردن بود.

تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»


تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»


تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»


تصاویر نادرترین رویداد نجومی قرن/ رویایی «تیر» با «خورشید»

 این تصاویر از گذر سیاره تیر از مقابل خورشید توسط محمد باقر اسحاقی، اشک بخار، نینا خطیبی، مریک پرتوری، مریم پرتوری نژادی، سید سجاد پاک نژاد، فرزین حسینی، سینادادوند در پژوهشگاه فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز گرفته شده است.

منبع :