مرور،تست و سوال تشریحی،3 گام تا آمادگی برای امتحانات پایان ترم

در مقاله‌ی زیر، صحبت‌های فرزاد دهقانی‌زاده رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (پشتیبان ویژه) را در مورد برنامه‌ی او در زمان امتحانات پایان ترم بخوانید:

مرور،تست و سوال تشریحی،3 گام تا آمادگی برای امتحانات پایان ترم

در مقاله‌ی زیر، صحبت‌های فرزاد دهقانی‌زاده رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (پشتیبان ویژه) را در مورد برنامه‌ی او در زمان امتحانات پایان ترم بخوانید: 

خواندن برای هر امتحان در ایام امتحانات را به سه قسمت تقسیم می‌کردم:

1- مرور اولیه برای مباحث پایه و پیش1.

2- تست تکمیلی

3- تشریحی

به عنوان مثال فرض کنیم امتحان فیزیک دارم که نهایی است یعنی در کنکور هم تاثیر مثبت دارد و برای آن 4 روز زمان دارم. زمان را تقسیم می‌کنم که هر 3 را اجرا کنم. 2 روز برای مرور در نظر می‌گیرم، 1 روز برای تست و 1 روز هم برای تشریحی و اگر این امتحان نهایی نباشد و در کنکور تاثیر مثبت نداشته باشد، مرحله‌ی تشریحی را حذف می‌کنم.

در مرور فقط مباحث پایه و پیش 1 را مرور می‌کنم.

در مورد تست زدن هم تست‌های تکمیلی استفاده می‌کنم مثلا ممکن است در آزمون‌های اخیر در مورد مباحثی به بودجه‌بندی آزمون نرسیده باشم و بخشی از آن تست‌ها را الان کار می‌کنم و تمام می‌کنم و روز آخر تشریحی خواندن براساس مثال‌های کتاب درسی و نمونه سوال‌های سال‌های قبل به حل سوال‌های امتحانی می‌پردازم.

دوره انتقالی و جمع‌بندی

من معتقدم در این زمینه، کار را از پایان آغاز کنید. زمانی را که تا کنکور دارید در نظر بگیرید. از آخر یک هفته برای تورق سریع بگذارید قبل تر از آن دوران جمع‌بندی است و قبل‌تر از آن هم دوره انتقالی و قبل از آن امتحانات مدرسه. زمان بعد از امتحانات مدرسه تا انتها را باید در نظر گرفت و زمان تورق سریع را کم کرد و زمان چند روزه برای دوران انتقالی لحاظ کرد و باقی دوران جمع‌بندی.

 از نظر من، دوره‌ی انتقالی از لحاظ کمی نیست بلکه این است که چقدر و چه مطالبی را باید در آن ایام بخوانیم. به نظر من در این دوره دانش‌آموزان باید کتاب‌های منبع خودشان را تمام کنند به عنوان مثال اگر مبحثی 200 تست داشته و دانش‌آموزی قبلا 150 تست آن را زده‌ و 50 تست باقی مانده می‌تواند در دوره‌ی انتقالی این 50 تست را کار کند. در نتیجه، معتدم تست‌ها را در دوره‌ی انتقالی تکمیل کنید و یادگیری ناقص را به کامل تبدیل کنید.


در دوران جمع‌بندی هم به نظرم بهتر است ابتدا با روش 3روز یک‌بار شروع کرد و اگر تسلط بالا بود آزمون‌های بعدی را 2 روز یک‌بار جمع‌بندی کرد.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی