نوروز 96

معرفی لوح ضمیمه کتاب فیزیک سوم تجربی

درس فیزیک باضریب 2 پس از زیست دومین درس مهم و تخصصی دانش آموزان رشته تجربی است.مطلب مشاوره ‎ای لوح ضمیمه ‏ی فیزیک سوم تجربی:

درس فیزیک باضریب 2 پس از زیست و زمین دومین درس مهم و تخصصی دانش آموزان رشته تجربی است. اغلب دانش آموزان به این درس اهمیت زیادی می دهند پس حس رقابت بیشتر می شود. دانش آموزان باید زمان مطالعه بیشتری را به آن اختصاص دهند و برای قبولی در رشته ‌های پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و کل رشته های پیراپزشکی، صنایع غذایی، زیست شناسی، بیوتکنولوژی و گرایش های وابسته به آنها، در دانشگاه ‌های دولتی باید بیشتر به این درس اهمیت دهند. در کنکور سراسری تعداد سوالات این درس 8 و مدت پاسخگویی 10 دقیقه می باشد.

جدول شماره 1: محتوای لوح ضمیمه کتاب فیزیک 3

بخش

تعداد آزمون

تعداد سؤال

آزمون‎های کانون

47

820

آزمون‎های 10 سؤالی

54

498


تعداد

فیلم‏های آموزشی سه دقیقه‎ای

228

خلاصه درس

186

برگه امتحانی

53

مشاوره

85

« موفقیت در امتحان نهایی و کنکور»

مهمترین منبع برای مطالعه، متن کتاب درسی است. دانش آموزان همچنین می توانند در کنار کتاب درسی از ابزارهای یادگیری دیگری نظیر دی وی دی ضمیمه کتاب فیزیک 3

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی