نکات هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر

برخی از قضایا و روابط پایه‌ای هندسه در حل بیشتر مسائل این درس قابل استفاده می‌باشد. این مساله در کنکور سه سال اخیر بررسی شده است.

نکات هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر

طی بررسی درس هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر، مشاهده می شود که برخی از روابط پایه‌ای در حل بسیاری از مسائل این درس دخیل بوده است. هم چنین بعضی از قضایا و روابط نسبت به بقیه بیشتر در مسائل مطرح گردیده است. نتایج این بررسی در فایل ضمیمه قابل مشاهده می‌باشد.

فایل های ضمیمه
سارا عدل خواه

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب