تخلیه هیجان کودک با پنج بازی

تا به حال شده در جمعی خانوادگی یا دوستانه تعدادی کودک هم باشند که در دورهمی بزرگترها مزاحمت ایجاد می‌کنند و با هم کنار نمی‌آیند؟

تخلیه هیجان کودک با پنج بازی

تا به حال شده در جمعی خانوادگی یا دوستانه تعدادی کودک هم باشند که در دورهمی بزرگترها مزاحمت ایجاد می کنند و با هم کنار نمی آیند؟ در بعضی مواقع یک بزرگتر مسئولیت نگهداری و سرگرم کردن این کودکان را بر عهده می گیرد.

در اینجا ۵ بازی به شما یاد می دهیم تا این بار این بزرگتر شما باشید

ممکن است برخی از این بازی ها با سر و صدای زیادی همراه باشند. تعجب هم ندارد، چون قرار است هیجان کودک تخلیه شود. اگر هیجان کودک در دوران کودکی تخلیه نشود، ممکن است در بزرگسالی به صورت مشکلات شخصیتی و اختلالات روان شناختی بروز کند.

در اینجا بازی هایی را مرور می کنیم که به بروز و تخلیه هیجانات کودکان کمک می کند و اگر چه برخی از آن ها با سر و صدا همراه است، اما والدین می توانند با برنامه ریزی و ایجاد فضای مناسب و همراهی و نظارت کافی با فرزندان خود فرصت تخلیه هیجانی که موضوع مهمی برای تربیت و پرورش آن هاست، در اختیارشان قرار دهند.

۱- بازی بلندترین صدا

از کودکان بخواهید به بهانه های مختلف فریاد بزنند و تقاضای کمک کنند مثلاً این جا آتش گرفته یا دزد آمده است یا صحنه وحشتناکی دیده اند و باید جیغ بزنند، کسی که صدایش بلند تر باشد، برنده بازی است.

۲- بازی جنگ با کاغذ

کودکان را به دو گروه تقسیم کنید و بین آن ها چند صندلی به عنوان مرز قرار دهید و از آن ها بخواهید با مچاله کردن کاغذهایی که در اختیارشان قرار داده اید گلوله درست کنند، سپس با فرمان شروع جنگ آغاز می شود.

دو گروه کاغذ ها را به طرف یکدیگر پرتاب می کنند و سپس با اعلام فرمان ایست، مقدار کاغذهای مچاله یا گلوله هایی را که در هر میدان افتاده است شمارش کنید، هر گروه گلوله کمتری داشته باشد، برنده بازی است. در انتهای بازی کودکان با یکدیگر صلح می کنند.

۳- بازی مقاومت در ایستادن روی یک پا

از کودک بخواهید که بایستد و با دست راست، پای چپش را بالا بگیرد و به حالت ثابت روی پای راست بایستد. در مرحله بعد با دست چپ، پای راستش را بگیرد و روی پای چپ بایستد.

۴- بازی مچ انداختن

کودکان با توجه به سن و جثه دو به دو مقابل یکدیگر قرار می گیرند و مچ می اندازند. هر فرد سعی می کند مچ دست طرف مقابل خود را بخواباند.

۵- بازی باز کردن دست و پای بسته

این بازی را می توان به دو شیوه اجرا کرد. در روش اول افراد را به دو گروه تقسیم کنید و از هر گروه یک نفر را انتخاب و دست و پاهایش را به وسیله یک تکه پارچه ببندید. هر کسی زودتر خود را از بند رها کرد برنده مسابقه است. در روش دیگر هر کودک باید در زمان مشخص مثلاً ۶۰ ثانیه خود را از بند رها کند.

تخلیه هیجان کودک با پنج بازی


منبع :