آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟

حالا نوبتی هم که باشه نوبت ارزیابی تطابق سطح دشواری آزمون با کنکور است.مطابقت سطح دشواری آزمون با کنکور بدین شرح می‌باشد:

آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟


موج صوتی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی