امروز که تصمیم گرفتم به نمایشگاه کتاب بروم، کاملا اتفاقی خاطره ای از چند سال پیش در ذهنم نقش بست، سال دوم دانشگاه (دوره ی کارشناسی)، وقتی خاطرات تحصیل دبیرستان و کنکور را با هم کلاسی ها (ورودی های 89، مکانیک صنعتی شریف) مرور می کردیم، یکی از سرتیترهای خاطرات، نمایشگاه کتاب بود، یک خاطره ی مشترک و در آن زمان، شیرین:

  • * من که فیزیک را در چهار رنگ، شکل و جنس مختلف خریدم!

  • * کتاب های موضوعی جذاب بودند، در رنگ ها و طعم های مختلف خریدم!

اما!

اما یک نقطه ی مشترک وجود داشت: 

  • * حیف که کتاب ها دست نخورده و سفید باقی ماندند!!

(این نکته را اضافه کنم که این حرف ها، حرف های افرادی بوده که حداقل ترازشان بالای 7000 و طبعاً دارای ساعت مطالعه ی بالایی بوده اند.)

شاید بهتر است قبل از رفتن به نمایشگاه به این سوالات فکر کنیم:

  • * استراتژی من برای خرید کتاب چیست؟

  • * پازل انتخاب منابع برای هر درس را چه طور چیده ام ؟( آموزش، تست های دارای اولویت و مهم و ...)

  • * آیا بهتر نیست کتاب هایی بگیرم که بر مبنای یک برنامه ی آموزشی چیده شده باشند و به جای سر درگمی و زیاده روی، اولویت های اصلی مرا پر رنگ نمایند؟

با ذهن شفاف به نمایشگاه کتاب برویم!