کشف یک گونه جدید از چتر دریایی

محققین اداره ملی مطالعات اقیانوسی و جوی آمریکا موفق به کشف گونه جدیدی از آبزیان شدند.

کشف یک گونه جدید از چتر دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین مطالعات اقیانوس شناسی گونه ای جدید از چتر دریایی را در آبهای عمیق اقیانوس آرام کشف کردند.

در واقع این گونه جدید آبزی در عمیق ترین نقطه کره زمین یعنی در قسمت Mariana Trench اقیانوس آرام رصد شده است. این چتر دریایی دارای دو شاخک بزرگ و کوچک است.

محققین با دقت بر روی این گونه جدید متوجه شدند، زمانیکه دو شاخک بلند خود را گسترده می کند، شکم او تقریبا بدون حرکت می شود و آماده حمله به طعمه خود می شود.

داخل شکم این چتر دریایی زیبا، چند غده زرد رنگ نورانی قرار دارد که به مجاری قرمز رنگی متصل هستند.

محققین اداره ملی مطالعات اقیانوسی و جوی آمریکا در حال رمز گشایی از عجایب منطقه Mariana Trench اقیانوس آرام به عمق ۱۵۰۰ مایل و عرض ۴۳ مایل هستند.

منبع :

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور خارج از کشور 96 بخش سوم
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی