نمونه سوال‌های چهار گزینه‌ای رسم‌فنی و نقشه‌کشی

در فایل ضمیمه، نمونه تست‌های تألیفی رسم‌فنی عمومی و نقشه‌کشی را می‌توانید همراه با کلید پاسخ تست‌ها در پایان آن‌ها ببینید.

نمونه سوال‌های چهار گزینه‌ای رسم‌فنی و نقشه‌کشی

در فایل ضمیمه، نمونه تست‌های تألیفی رسم‌فنی عمومی و نقشه‌کشی را می‌توانید همراه با کلید پاسخ تست‌ها در پایان آن‌ها ببینید.

این تست‌ها می‌تواند برای هنرجویان رشته‌های گروه مکانیک (ساخت و تولید، نقشه‌کشی صنعتی، مکانیک خودرو، صنایع فلزی، تأسیسات و ...) و هم‌چنین رشته‌ی معماری و داوطلبان گروه هنر، مفید و قابل استفاده باشد.