اندازه گیری میزان بارش باران با شبکه رادیویی موبایل

قطرات باران موجب کاهش میزان انتشار امواج الکترومغناطیس می‌شوند و نرم افزار محققان کارلسروهه نیز از همین ویژگی بهره می‌برد.

اندازه گیری میزان بارش باران با شبکه رادیویی موبایلبه گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، با افزایش شدت باران، توان امواج مخابره شده بین دکل ها کاهش می یابد. البته کاربران تلفن همراه متوجه این تغییر نمی شوند، اما محققان به سادگی می توانند این تغییرات را اندازه گیری و شدت باران را محاسبه کنند. دقت این روش اندازه گیری معادل بارش یک میلیمتر در ساعت است و اطلاعات حاصل از آن تنها با یک دقیقه تاخیر در اختیار محققان قرار می گیرد.

این تکنیک یک ابزار تکمیلی برای روش های اندازه گیری بارش باران محسوب می شود و در کشورهایی که با کمبود ایستگاه های هواشناسی مواجه هستند، کاربرد دارد.

معمولا متخصصان هواشناسی، میزان بارش باران را با استفاده از رادار باران یا ابزارهای سنجش جوی در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کنند. اما با استفاده از این تکنیک جدید، نوسانات امواج در بین دکل های شبکه رادیویی موبایل، به منظور میزان تعیین میزان بارش باران مورد ارزیابی قرار می گیرد. مزیت این تکنیک کسب اطلاع از میزان بارش در تمام مناطق تحت پوشش شبکه با کمترین تاخیر است. برای مثال در آلمان هزار ایستگاه هواشناسی وجود دارد که کار سنجش میزان بارندگی را انجام می دهند، در حالی که 100 هزار ارتباط رادیویی بین دکل های مخابراتی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان پوششی بسیار وسیع تر و البته اطلاعات بسیار دقیق تری را به دست آورد.

منبع :