آینده نتیجه‌ی امروز است نه مانند امروز

بهتر است بگوییم: آینده نتیجه‌ی تلاش امروز است.

آینده نتیجه‌ی امروز است نه مانند امروز

همه‌ی ما دغدغه و دل‌مشغولی خاص خودمان را داریم. همه در فکر آینده‌ایم. تابستان را شروع کردیم و آینده شد شروع سال تحصیلی. زنگ مدارس که به صدا درآمد، امتحانات نیم‌سال اول، آینده‌ی ما شدند و حالا آینده، امتحانات و معدل نیم‌سال دوم است.

آینده نتیجه‌ی امروز است، نه مانند امروز یا حتی نتیجه‌ی دیروز.

گفتم که بدانید اگر امروز و این لحظه موقعیت مناسبی ندارید دلیل نمی‌شود که همه‌ی تلاشتان را برای نیمه‌ی دوم بازی نکنید یا اگر نیمه‌ی اول را برده‌اید، دلیل نمی‌شود که بدون هیچ تلاشی هم‌چنان پیروز میدان بمانید.

بهتر است بگوییم: آینده نتیجه‌ی تلاش امروز است.