کتاب زرد عمومی و اهمیت که دارد

دانش‌آموزان اصولاً تا قبل از عید در مطالعه‌ی درس‌های عمومی کوتاهی می‌کنند. باید با جدیت به مطالعه‌ی این درس‌ها بپردازند و برای تسلط یافتن بر مباحث درس‌های عمومی باید از تست استفاده کنند.

دانش‌آموزان اصولاً تا قبل از عید در مطالعه‌ی درس‌های عمومی کوتاهی می‌کنند. باید با جدیت به مطالعه‌ی این درس‌ها بپردازند و برای تسلط یافتن بر مباحث درس‌های عمومی باید از تست استفاده کنند.

بهترین تست‌ها در این خصوص تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته است و به این منظور بهترین کتاب، کتاب زرد عمومی است؛ زیرا تست‌های کنکوری رشته‌های مختلف را در چند سال اخیر به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد و با توجه به پاسخ‌نامه‌ی کامل این کتاب و مشخص کردن نکات مهم در پاسخ‌های تشریحی و ویژگی برجسته‌ی آن یعنی مبحث‌شناسی، منبعی کامل و جامع برای تقویت تست‌های درس‌های عمومی در این دوران است.

توصیه می‌شود دانش‌آموزان از این کتاب استفاده کنند و البته پاسخ‌نامه‌ی تشریحی آن را نیز با دقت مطالعه کنند.