نکات مهم در مورد امتحان نهایی

آیا می‌دانستید امتحان نهایی به صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود؟

نکات مهم در مورد امتحان نهایی

1- آیا می‌دانستید امتحان نهایی به صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود؟

2- آیا می‌دانستید طراح سؤالات در هر درس گروهی از دبیران هستند؟

3- آیا می‌دانستید ملاک طرح سؤال فقط کتاب درسی است و دانش‌آموزان باید به تمام قسمت‌های کتاب درسی تسلط کامل داشته باشند؟

4- آیا می‌دانستید باید بارم‌بندی هر فصل از کتاب درسی خود را از معلم‌های‌تان بپرسید تا بتوانید اولویت‌بندی درستی داشته باشید؟

5- آیا می‌دانستید امتحانات نهایی به سمت مفهومی شدن پیش می‌رود و دانش‌آموزان باید قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشند؟

6- آیا می‌دانستید حوزه‌ی امتحانی شما برای امتحان نهایی مدرسه‌ی خودتان نیست و چند روز قبل از برگزاری امتحانات باید حوزه‌ی امتحانی خود را شناسایی کنید؟

7- آیا می‌دانستید در حوزه‌ی امتحانی باید حداقل نیم‌ساعت زودتر حضور داشته باشید؟

8- آیا می‌دانستید کارت ورود به جلسه باید در تمام امتحانات همراهتان باشد؟

9- آیا می‌دانستید بررسی نمونه‌سؤالات امتحانات نهایی سال‌های گذشته می‌تواند کمک‌ خوبی برای شما باشد؟

10- آیا می‌دانستید تمرین عملی در درس‌های محاسباتی بهتر از چند بار خواندن است؟

11- آیا می‌دانستید توجه به سؤالات ترکیبی مهم است؟

12- آیا می‌دانستید نوشتن جواب سؤالات در امتحانات نهایی با خودکار سبز یا قرمز و مداد ممنوع است؟

13- آیا می‌دانستید در جلسه‌ی امتحان دو خودکار آبی همرنگ باید به همراه داشته باشید؟

14- آیا می‌دانستید استفاده از لاک غلط‌گیر و به همراه داشتن جزوه و یادداشت، گذاشتن هر نوع علامت مشکوک در برگه، بردن چرک‌نویس و موبایل (حتی خاموش) تخلف محسوب می‌شود؟

15- آیا می‌دانستید خوش‌خط نوشتن و پرهیز از خط‌خوردگی مداوم از اصول کار است؟

16- آیا می‌دانستید استفاده از ماشین‌حساب ساده در برخی از امتحانات نهایی مجاز است اما اجازه‌ی دادن یا گرفتن ماشین‌حساب از دانش‌آموز دیگری را ندارید؟

17- آیا می‌دانستید برگه‌ی امتحانی شما حداقل 2 بار و حداکثر 4 بار توسط دبیری از همان رشته‌ی درسی تصحیح می‌شود؟

18- آیا می‌دانستید در صورت اعتراض به نتایج امتحان تا حداکثر 3 روز بعد از اعلام نتایج باید شخصاً به مدرسه‌ی خودتان مراجعه کرده و فرم اعتراض را تکمیل کنید؟