نکات مهم و کاربردی برای موفقیت در امتحانات پایان سال

موفقیت تصادفی نیست؛ بنابراین برای کسب نمرات و معدل خوب و عالی در پایان سال از هم‌اکنون هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنید.

نکات مهم و کاربردی برای موفقیت در امتحانات پایان سال

دانش‌آموزان به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول کسانی هستند که از نظر درسی وضعیت خوبی داشته و نمرات قابل قبولی کسب کرده‌اند. گروه دوم دانش‌آموزانی را شامل می‌شود که عملکرد متوسطی داشته‌اند و گروه سوم افرادی هستند که نمرات خوبی را به دست نیاورده‌اند. توجه هر سه گروه را به نکات زیر جلب می‌کنیم.

الف) ضریب امتحانات نیم‌سال دوم «یعنی نمره‌ی برگه‌ی امتحانی» در تمام درس‌های پایه‌های اول، دوم و سوم دبیرستان «6» است؛ یعنی دانش‌آموزان هر نمره‌ای که بگیرند در 6 ضرب خواهد شد؛ بنابراین اگر نمره‌ی دانش‌آموزی در نیم‌سال اول خیلی خوب باشد ولی نمره‌ی او در نیم‌سال دوم خوب نباشد، نمره‌ی کل او خراب خواهد شد. دانش‌آموزانی که نمرات خوبی را در نیم‌سال اول گرفته‌اند، نباید مغرور شوند؛ زیرا برای قوی ماندن باید در نیم‌سال دوم نیز نمرات خوبی به دست آورند. اهمیت نمرات نیم‌سال دوم خیلی بیش‌تر از نیم‌سال اول است.

ب) دانش‌آموزانی که وضعیت درسی ضعیفی دارند، به‌راحتی می‌توانند نمره‌ی نیم‌سال اول خود را جبران کنند. پس هر چه‌قدر هم که وضعیت درسی شما ضعیف باشد، باز هم ناامید نشوید؛ چون به‌راحتی می‌توانید جبران کنید. مهم این است که قدر لحظات را بدانید و بیش‌تر مطالعه کنید.

ج) دانش‌آموزان متوسط نیز باید متوجه اهمیت نمرات نیم‌سال دوم شوند و برای بهبود وضعیت نمرات خود تلاش کنند. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند خود را در زمره‌ی گروه درس‌خوان و موفق قرار دهند و به خاطر داشته باشند که این گروه بر اثر کم‌کاری به‌راحتی می‌توانند جایگاه خود را از دست بدهند و جزء گروه ضعیف قرار گیرند.

موفقیت تصادفی نیست؛ بنابراین برای کسب نمرات و معدل خوب و عالی در پایان سال از هم‌اکنون هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنید.