کشف پیام / ادب پارسی

اگر یک بزرگ‌تر در خانواده از شما بخواهد که به نانوایی بروید و یک عدد نان تهیه کنید و هنگام خروج شما از خانه بگوید: «مواظب باش»، شما از این جمله‌ی کوتاه چه برداشتی می‌کنید؟

کشف پیام / ادب پارسی

به نام خداوند ماه و سپهر                                       خداوند اسفند و مرداد و مهر

دوست عزیزم!

اگر یک بزرگ‌تر در خانواده‌ از شما بخواهد که به نانوایی بروید و یک عدد نان تهیه کنید و هنگام خروج شما از خانه بگوید: «مواظب باش»، شما از این جمله‌‌ی کوتاه چه برداشتی می‌کنید؟

1. از پیاده‌رو حرکت کن.

2. مراقب باش پول را گم نکنی.

3. نان خوب و مرغوب تهیه کن.

شاعران نیز در کلام خود پیام‌هایی را پنهان کرده‌اند که کشف این پیام‌ها دریافت منظور آن‌ها را برای ما آسان می‌کند. به پیام‌های موجود در اشعار زیر دقت کنید:

1. کم گوی و گزیده‌ گوی چون دُرّ                            تا ز اندک تو جهان شود پُر (سخن سنجیده گفتن)

2. مزدور خفته را ندهد مزد، هیچ ‌کس                       میدان همت است جهان، خوابگاه نیست (پیروزی در گرو تلاش است)

3. نیابد مراد آن که جوینده نیست                                      که جویندگی عین یابندگی است (جوینده، یابنده است)

این را بدانید که اگر کاشف پیام شاعران شوید، ارتباط‌های معنایی اشعار را نیز به‌راحتی درمی‌یابید.