آمادگی برای امتحان نهایی زبان فارسی

درس زبان فارسی (3) یکی از درس‌های نهایی با ضریب دو است که مطالب این درس در امتحانات نهایی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود.

آمادگی برای امتحان نهایی زبان فارسی

درس زبان فارسی (3) یکی از درس‌های نهایی با ضریب دو است که مطالب این درس در امتحانات نهایی به صورت زیر طبقه‌بندی‌ می‌شود:

  • زبان‌شناسی

  • نگارش

  • دستور زبان فارسی

  • املا و بیاموزیم

زبان فارسی سال سوم یکی از درس‌های ترکیبی حفظی- مفهومی است. برای تسلط کامل بر این درس توصیه می‌کنم موارد زیر را به‌دقت انجام دهید:

* در گام اول کتاب زبان فارسی را خط به خط بخوانید و تمام مثال‌ها و تمرین‌های موجود را حل کنید؛ زیرا مطالعه‌ی متن درس مفید است و با مطالعه‌ی آن­ها، با ساختار جمله‌ها و کاربرد انواع قواعد دستوری آشنا می‌شوید.

* برای درک بهتر مطالب درسی از همان ابتدای سال هنگام تدریس معلم از تمام نکات، مطالب و توضیحات یادداشت‌برداری کنید.

* برای تسلط کافی بر این درس باید به موضوعات و مباحث کلی طرح‌شده از قبیل تکواژ و واژه، اجزای جمله، ویرایش، واژه‌‌شناسی، گروه اسمی، گروه فعلی (از قبیل ویژگی­های 1- شخص، 2- زمان، 3- گذر، 4- وجه، 5- معلوم و مجهول)، نظام معنایی کلمات و به‌خصوص بیاموزیم و املا توجه ویژه‌ای کنید.

* برای آموختن دستور زبان باید به این نکته توجه کنید که آموختن این درس تنها یک‌سری حفظ تعاریف نیست، بلکه باید تعریف‌ها و دستورها را بفهمید. سعی کنید آن را حفظ نکنید بلکه یاد بگیرید تا بتوانید هنگام نوشتن و خواندن متون دیگر از این قواعد استفاده کنید.

* یادداشت‌برداری از نکات دستوری راه مفیدی برای آموختن قواعد دستور است. از طرفی دقت کنید برای جلوگیری از پدیده‌ی فراموشی و مرور، به دوره کردن از روی یادداشت­های‌تان بپردازید.

* برای مطالعه‌ی املا سعی کنید کلمات را به ترتیب حروف مهم املایی در یک دفترچه جمع‌بندی کنید و حتی‌الامکان یک بار از روی کلمه‌ی مورد نظر بنویسید تا قسمت‌های مهم حروف کلمات در ذهنتان ثبت شود.