آمادگی برای امتحان نهایی زیست‌شناسی 2

درس زیست‌‌شناسی یکی از درس‌های مهم و نهایی سال سوم تجربی با ضریب چهار است.

آمادگی برای امتحان نهایی زیست‌شناسی 2

درس زیست‌‌شناسی یکی از درس‌های مهم و نهایی سال سوم تجربی با ضریب چهار است. برای موفقیت در درس زیست‌شناسی ابتدا با یک‌سری روش‌ها و نکات آموزشی که هموارکننده‌ی مسیر حرکت شما هستند آشنا شوید؛ سپس شروع به خواندن درس کنید:

* در گام اول باید گفت بهترین منبع برای آمادگی امتحانات نهایی، کتاب درسی و سؤالات امتحانات نهایی چند سال اخیر است.

* سعی کنید هنگام مطالعه‌ی کتاب یک بار به صورت اجمالی و گذرا آن را بخوانید؛ سپس به‌ صورت دقیق کل کتاب را بخوانید و زیر نکات مهم و کلیدی خط بکشید و حاشیه‌نویسی کنید؛ زیرا این درس، درسی نیست که با یک بار خواندن بتوانید به تمام مطالب آن مسلط شوید.

* به مطالب مهم کتاب از قبیل نمودارها، جدول‌ها، شکل‌ها (زیرنویس و نام‌گذاری بخش‌های مختلف آن‌ها)، فعالیت، اسامی موارد مختلف و... توجه ویژه‌ای کنید.

* تمام نام دانشمندان مختلف و نتیجه‌ی پژوهش‌ها و اکتشافات آن‌ها را به صورت کامل یاد بگیرید.

* چون مطالب هر فصل به صورت زنجیروار متصل به یکدیگرند، توصیه می‌کنم تمام بخش‌های داخل هر فصل را به صورت ترتیبی و پله‌ای بخوانید. 

* به دلیل حجم بالای مطالب در طول هفته زمان بیش‌تری را به این درس اختصاص دهید و ساعت مطالعه‌ی خود را بالا ببرید.

* بهترین راهکار برای یادگیری و تثبیت مطالب در این درس خلاصه‌نویسی، مرور‌های متوالی و مطالعه‌ی مستمر است. توصیه می‌کنم تمام مطالب را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مرور کنید.