آمادگی برای امتحان نهایی زیست‌شناسی 2

درس زیست‌‌شناسی یکی از درس‌های مهم و نهایی سال سوم تجربی با ضریب چهار است.

درس زیست‌‌شناسی یکی از درس‌های مهم و نهایی سال سوم تجربی با ضریب چهار است. برای موفقیت در درس زیست‌شناسی ابتدا با یک‌سری روش‌ها و نکات آموزشی که هموارکننده‌ی مسیر حرکت شما هستند آشنا شوید؛ سپس شروع به خواندن درس کنید:

* در گام اول باید گفت بهترین منبع برای آمادگی امتحانات نهایی، کتاب درسی و سؤالات امتحانات نهایی چند سال اخیر است.

* سعی کنید هنگام مطالعه‌ی کتاب یک بار به صورت اجمالی و گذرا آن را بخوانید؛ سپس به‌ صورت دقیق کل کتاب را بخوانید و زیر نکات مهم و کلیدی خط بکشید و حاشیه‌نویسی کنید؛ زیرا این درس، درسی نیست که با یک بار خواندن بتوانید به تمام مطالب آن مسلط شوید.

* به مطالب مهم کتاب از قبیل نمودارها، جدول‌ها، شکل‌ها (زیرنویس و نام‌گذاری بخش‌های مختلف آن‌ها)، فعالیت، اسامی موارد مختلف و... توجه ویژه‌ای کنید.

* تمام نام دانشمندان مختلف و نتیجه‌ی پژوهش‌ها و اکتشافات آن‌ها را به صورت کامل یاد بگیرید.

* چون مطالب هر فصل به صورت زنجیروار متصل به یکدیگرند، توصیه می‌کنم تمام بخش‌های داخل هر فصل را به صورت ترتیبی و پله‌ای بخوانید. 

* به دلیل حجم بالای مطالب در طول هفته زمان بیش‌تری را به این درس اختصاص دهید و ساعت مطالعه‌ی خود را بالا ببرید.

* بهترین راهکار برای یادگیری و تثبیت مطالب در این درس خلاصه‌نویسی، مرور‌های متوالی و مطالعه‌ی مستمر است. توصیه می‌کنم تمام مطالب را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مرور کنید.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی