چند توصیه به دانش‌آموزان در دوران امتحانات

به‌موقع سر جلسه‌ی امتحان بروید.

چند توصیه به دانش‌آموزان در دوران امتحانات

۱)به‌موقع سر جلسه‌ی امتحان بروید.

۲)به محض گرفتن ورقه‌ی امتحان به خود قوت قلب دهید و به خود بگویید که از عهده‌ی امتحان به‌خوبی برمی‌آیید.

۳)با یاد و نام خدا پاسخ به سؤالات را آغاز کنید.

۴)هر اطلاعاتی درخصوص سؤال دارید بنویسید؛ چون یک پاسخ ناقص بسیار بهتر از ننوشتن پاسخ است.

۵)حتماً وقت را در نظر بگیرید و در نگاه اول نگاهی کلی به سؤالات بیندازید.

۶)اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانید، هرگز روی سؤال توقف نکنید که موجب هدر رفتن وقت می‌شود.

۷)با ‌سرعت و دقت ولی بدون عجله و تلف کردن وقت کار کنید و بدانید آرامش اولین شرط موفقیت است.

۸)با خط خوانا بنویسید. شکل‌ها را با دقت رسم کنید که تصحیح‌کننده‌ی ورقه‌ی شما از خواندن آن لذت ببرد. این کار در تصحیح برگه‌ی شما مؤثر است.

۹)هرگز به اطرافیان نگاه نکنید که چه‌قدر تند می‌نویسند یا... .

۱۰)اگر در جلسه‌ی امتحان دچار آشفتگی و اضطراب شدید از تکنیک‌های وقفه‌ی آزمون استفاده کنید؛ برای چند دقیقه امتحان را رها کنید و کارهای زیر را انجام دهید:

- تحرک جسمانی و کشش عضلانی: پا را کف زمین گذاشته و ستون فقرات خود را کاملاً عمود و صاف نگه دارید.

- یک ماده‌ی قندی مانند خرما یا شکلات در دهان بگذارید.

- نفس عمیق بکشید و چند ثانیه نگه دارید و بعد به طور کامل آرام بیرون دهید و تا۳بار تکرار کنید.

- در پاسخ دادن سعی کنید بیهوده حاشیه نروید.

- هیچ عجله‌ای برای دادن ورقه نداشته باشید و تا آن‌جا که می‌توانید فکر کنید.