روزهای امتحان آرامش را به فرزندتان هدیه دهید

در روزهای امتحان با فرزندتان همراه باشید و بعد از مطالعه‌ی کتاب با قرار دادن زمانی در کنار او با چند پرسش او را یاری رسانید.

روزهای امتحان آرامش را به فرزندتان هدیه دهید

در روزهای امتحان با فرزندتان همراه باشید و بعد از مطالعه‌ی کتاب با قرار دادن زمانی در کنار او با چند پرسش او را یاری رسانید.

پرسش توسط اولیا ابتدا موجب افزایش تمرکز مطالعه‌ی فرزند شده و کیفیت مطالعه را بالا می‌برد.

از طرفی این پرسش و پاسخ موجب شناخت یادگیری‌های ناقص مطالعه‌ی او می‌شود و در زمان باقی‌مانده با آرامش بیش‌تری به تکمیل دانسته‌های خود در منزل می‌پردازد.

این راهکار اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز را بالا می‌برد که او توانسته قبل از امتحان رفع اشکال کند و مباحث ناقص را فرابگیرد و تسلط یادگیری مطالب کتاب را کامل کرده است.

با آرامش بیش‌تری در جلسه‌ی امتحان حضور می‌یابد و نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد.