روزهای امتحان آرامش را به فرزندتان هدیه دهید

در روزهای امتحان با فرزندتان همراه باشید و بعد از مطالعه‌ی کتاب با قرار دادن زمانی در کنار او با چند پرسش او را یاری رسانید.

در روزهای امتحان با فرزندتان همراه باشید و بعد از مطالعه‌ی کتاب با قرار دادن زمانی در کنار او با چند پرسش او را یاری رسانید.

پرسش توسط اولیا ابتدا موجب افزایش تمرکز مطالعه‌ی فرزند شده و کیفیت مطالعه را بالا می‌برد.

از طرفی این پرسش و پاسخ موجب شناخت یادگیری‌های ناقص مطالعه‌ی او می‌شود و در زمان باقی‌مانده با آرامش بیش‌تری به تکمیل دانسته‌های خود در منزل می‌پردازد.

این راهکار اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز را بالا می‌برد که او توانسته قبل از امتحان رفع اشکال کند و مباحث ناقص را فرابگیرد و تسلط یادگیری مطالب کتاب را کامل کرده است.

با آرامش بیش‌تری در جلسه‌ی امتحان حضور می‌یابد و نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد.