فصل درو نزدیک است

فصل امتحانات در راه است. فصل خوب تلاش. برایش حسابی جداگانه باز کردم؛ حسابی از جنس سخت‌کوشی.

فصل درو نزدیک است

فصل امتحانات در راه است. فصل خوب تلاش. برایش حسابی جداگانه باز کردم؛ حسابی از جنس سخت‌کوشی.

می‌دانم چگونه باید از ثانیه‌های روزهای امتحانی بهره گیرم. کفش‌های اراده را پوشیده‌ام و بندهایش را محکم کرده‌ام. از روزهای نخست سال به این روزها اندیشیده‌ام. جزء‌به‌جزء کتاب را خوانده‌ام و روزهای خود را با منابع  مفید سپری کرده‌ام. من آماده‌ام. محکم و استوار برای نتیجه گرفتن برای درو محصول یک‌ساله‌ام.

من بی‌صبرانه منتظرم.

برنامه‌ی امتحانی من مبنای برنامه‌ریزی من است. می‌دانم چگونه با او همراه شوم.

هر روز برای این روزها درس خوانده‌ و برنامه‌ریزی کرده‌ام.

امسال از آنِ من است.