برنامه‌ریزی دقیق برای امتحانات

همه‌ی ما می‌دانیم که برای موفقیت در هر کار مهمی باید برنامه‌ریزی دقیق و درست داشت. برای نتیجه گرفتن در امتحانات هم باید یک برنامه‌ی منظم را درست اجرا کرد تا موفق شویم.

برنامه‌ریزی دقیق برای امتحانات

همه‌ی ما می‌دانیم که برای موفقیت در هر کار مهمی باید برنامه‌ریزی دقیق و درست داشت. برای نتیجه گرفتن در امتحانات هم باید یک برنامه‌ی منظم را درست اجرا کرد تا موفق شویم. برای برنامه‌ریزی امتحانات به این نکات توجه داشته باشید:

برنامه‌ی خود را واقع‌بینانه تنظیم کنید؛ یعنی مقدار زیادی کار را برای زمان محدود در نظر نگیرید.

کارهای فوق‌العاده و پیش‌بینی‌نشده را هم در برنامه‌ی خود در نظر بگیرید؛ زیرا این کارها برنامه‌ی شما را بر هم می‌زنند.

وقت مطالعه‌ی خود را تقسیم کنید. مثلاً برای حفظ مطالب بهتر است طی چند روز و هر روز یک ساعت مطالعه کنید تا این‌که در یک روز به طور پیوسته چند ساعت مطالعه کنید.

سعی کنید کارهای سنگین و مطالعه‌ی مطالب مهم را در ساعت‌های مناسب قرار دهید و کارهای سبک‌تر را در برای زمان‌های دیگر بگذارید.

به هیچ وجه مطالب مشابه را با هم نخوانید؛ زیرا مطالب مشابه در هم تداخل ایجاد کرده، ذهن شما را دچار اشتباه می‌کند. مثلاً مطالب گرامر زبان انگلیسی را که دستور زبان مذکور را آموزش می‌دهد با دستور زبان فارسی یا عربی با هم نخوانید.

سعی کنید یاد بگیرید زمان مورد نیاز را برای مطالعه پیش‌بینی کنید تا از وقت بهره‌ی بیش‌تری ببرید. برای تخمین درست زمان مورد نیاز، از تجربه‌های قبلی خود در مطالعه استفاده کنید.

در حین مطالعه پس از هر یک ساعت، ده دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

سعی کنید هنگام مطالعه در جریان مطالعه وارد شوید؛ یعنی خود را خارج از کتاب و موضوع قرار ندهید بلکه به درستی و نادرستی مطالب فکر کنید.

مکان مطالعه از نظر سروصدا و سرما و گرما و عواملی که موجب حواس‌پرتی می‌شوند بسیار اهمیت دارد؛ پس به این نکته نیز توجه داشته باشید.