سومی‌ها! از امروز به فکر باشید

به همین دلیل امسال، سال سرنوشت‌ساز و مهمی در زندگی شماست.

سومی‌ها! از امروز به فکر باشید

اگر از امروز به موفقیت در کنکور سال بعد می‌اندیشید لطفاً امروز را کمی بیش‌تر از قبل بیندیشید و تأمل کنید؛ زیرا قرار است کمی بابرنامه‌تر گام بردارید و به استقبال تابستان و شروع توفانی برای سال آینده بروید. بیایید در همین ابتدای کار کمی به سال گذشته بنگریم: شروعی که داشتیم؛ کتاب‌هایی که با چه ذوق و شوقی تهیه کردیم؛ کتاب‌هایی که استفاده نکردیم؛ از نقشه‌ی راه و برنامه‌ی راهبردی که دور شدیم؛ بازه‌ای از زمان‌هایی که سردرگم شدیم و بی‌برنامه و مهم‌تر از همه آزمون‌هایی که بی‌دلیل غیبت کردیم؛ بعضی وقت‌ها از پشتیبان و معلمی که دلسوزتر و پیگیرتر از خودمان بودند دور شدیم و درمجموع افت‌وخیزهای زیادی که داشتیم. شاید چون سال گذشته فرصت زیادی داشتیم دست به چنین کارهایی ‌زدیم!

اما داستان امسال و موفقیت در سالی که پیش دارید با سالی که گذشت فرق دارد. امسال تکرار نخواهد شد و یکی از بهترین فرصت‌هاست که خودتان را به همگان بشناسانید و بلند فریاد بزنید «من می‌خواهم موفق شوم و  من می‌توانم»

به همین دلیل امسال، سال سرنوشت‌ساز و مهمی در زندگی شماست. کمی قبل از شروع بیش‌تر بیندیشیم و زمان را که عنصری غیر قابل برگشت است و مانند آب روان در جوی نمی‌توان بیش از یک بار به آن دست زد در کنترل خود بگیریم و با ذهنی روشن و شفاف به استقبال آینده برویم. این مهم  را فراموش نکنیم که  امروز، تابستان و امسال تکرار نخواهد شد. یادمان باشد که فرصتی ارزشمند است که در پیش رو داریم. با سهل‌انگاری، این دست و آن دست کردن و کم‌کاری این فرصت پیشرفت را به حسرت تبدیل نکنیم. بیاییم امروز آینده را به زمان حال بیاوریم و بهترین‌ها را برای آن تجویز کنیم و یک بهترین را برای آینده‌مان تجسم کنیم. از امروز برای تحقق آن سخت تلاش کنیم و در این مسیر با اراده‌ای پولادی گام برداریم و از هیچ تلاشی دریغ نکنیم؛ زیرا خوب می‌دانیم پایان این مسیر، سبز است به رنگ موفقیت‌مان؛ زیرا خوب می‌دانیم خواستن، توانستن است.

برای تحقق آرمان‌های امسال، امروز را کمی در سختی بگذرانیم. امروز برنامه‌ی راهبردی سال آینده‌مان و نقشه‌ی راهمان را پیش رو قرار دهیم و با مشورت پدر و مادر، پشتیبان و معلم دلسوزمان که به عنوان یک مربی، همیشه کارها و برنامه‌های ما را رصد می‌کنند، کمک بگیریم و اولویت‌های کاری‌مان را تشخیص دهیم. درس‌های‌مان را طبقه‌بندی کنیم و سپس یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم؛ برنامه‌ای برای شروع؛ یک شروع توفانی؛ شروعی که هدفمند باشد؛ شروعی که پایان آن را جشن بگیریم.

یادمان باشد تابستان بهترین فرصت برای تغییر و فراموش کردن برخی از روش‌های غلط درس خواندن است؛ زیرا تابستان فصل تجربه کردن و آزمون و خطاست. سعی کنیم در طول تابستان به یک روش صحیح درس خواندن دست یابیم و بیش‌تر وقت خود را بر روی درس‌های اختصاصی و مفهومی پایه بگذاریم و یک یا دو درس مفهومی از سال آینده را نیز در برنامه‌ی کاری‌مان قرار دهیم و پیش‌خوانی کنیم تا در ادامه‌ی کار از همتایان خود پیشی بگیریم و چند گام از آن‌ها جلوتر باشیم. فراموش نکنیم همین آرامش موجب پیشرفت ما خواهد بود.

امروز را کمی به اندیشیدن برای شروع و تحلیل نقشه‌های‌مان اختصاص دهیم و سپس به استقبال آینده برویم.

«آن که به فکر فردا نیست، به غم فردا گرفتار خواهد شد.» (کنفوسیوس)