روش‌های‌تان را کشف و مهندسی کنید

به نظر می‌رسد روز آزمون می‌تواند یک روز به‌یادماندنی باشد، اگر کمی هوشمندانه عمل کنید.

روش‌های‌تان را کشف و مهندسی کنید

به نظر می‌رسد روز آزمون می‌تواند یک روز به‌یادماندنی باشد، اگر کمی هوشمندانه عمل کنید.

یک روش پیشنهادی برای تحلیل کارنامه: روش‌های‌تان را کشف کنید.

درصد و تراز هر درس درواقع نشانگر عملکرد دو هفته‌ی شما در آن درس بوده است؛ عملکردی شامل روش مطالعه، ساعت مطالعه، منابع مطالعاتی، مرورها و تعداد و روش تست‌زنی و...

اگر بخواهیم کار را از پایان شروع کنیم باید عملکردتان را بر اساس نتیجه‌ای که به دست آورده‌اید حلاجی کنید. برای این کار به دو فاکتور اصلی نیازمندید:

  • تفکر

  • گفت‌وگو

ابتدا از درس‌های موفق خود شروع کنید، کار کنید و با اولیا و پشتیبانتان گفت‌وگو کنید که چه کارهای مثبتی انجام داده‌اید.

از این روش‌ها برای درس‌های چالشی‌تان کمک بگیرید.