نامه‌ای به دوست خوبم

حال من با خواندن تو خوب است؛ حال تو با من چه‌طور است؟

دانش‌آموزم (ستایش ابراهیمی، سوم تجبربی) همه‌ی تلاشش را به کار گرفته بود که نمره‌ی خوبی برای درس زیست کسب کند اما علی‌رغم همه‌ی تلاش‌هایش نتیجه‌ای نمی‌گرفت و می‌گفت که نمی‌توانم با این درس کنار بیایم. از او خواستم برای کتاب زیست نامه‌ای بنویسد و بگوید: «هر چه‌قدر حجیم یا دشوار باشی من باید به هدفم برسم؛ پس نمی‌توانی سد راهم باشی!» اما خلاف انتظار من نامه‌ای پر از حس دوستی برای کتابش نوشت. شما هم بخوانید!

«کتاب قشنگ و شیرینم سلام!

حال من با  خواندن تو خوب است؛ حال تو با من چه‌طور است؟

ممنون که هستی؛ چون فصل‌های 5 ، 6 و 8 تو را خیلی دوست دارم؛ هر چند مسئله‌های فصل 8 کمی مرا گیج می‌کند. گاهی هم حس می‌کنم همه‌ی شیطنت و چموشی‌ات را برای فصل 4 و 7 گذاشته‌ای. بیا مهربان‌تر باش و با من راه بیا!

بیا به کمک همدیگر بهترین نمره‌ی نهایی را کسب کنیم.»