تصمیمات کوتاه‌مدت سه‌گانه

تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای مقاطع کوتاه می‌گیرید و در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت می‌کنید بسیار بااهمیت است و نقش مهمی در برنامه‌ریزی شما ایفا می‌کند.

تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای مقاطع کوتاه می‌گیرید و در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت می‌کنید بسیار بااهمیت است و نقش مهمی در برنامه‌ریزی شما ایفا می‌کند؛ به شرط آن‌که در نوشتن آن‌ها سه ویژگی زیر رعایت شود:

  • چه حجمی از درس را مطالعه خواهید کرد؟ (مثلاً 10 صفحه)

  • چند ساعت برای مطالعه‌ی آن زمان خواهید گذاشت؟ (مثلاً 1.5ساعت)

  • از کدام کتاب کمک‌آموزشی به عنوان مکمل استفاده خواهید کرد؟ (مثلاً کتاب آبی)

  • مهم‌ترین مزایای این کار:

  • جلوگیری از به‌هم‌ریختگی برنامه‌ریزی و اختلال در روند مطالعاتی

  • تقویت اراده (چون گام به گام می‌توانید درصد عمل کردن به تصمیمات خود را افزایش دهید)

  • مسئولیت‌پذیری و متعهد بودن در قبال اجرای برنامه‌ی خود

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب