بازیابی نوع اول

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

بازیابی نوع اول

بازیابی نوع اول: بعد از شنیدن درس در کلاس

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

در زمینه‌ی تحصیلی، ما با چهار نوع بازیابی سروکار داریم. بازیابی نوع اول، بعد از شنیدن درس در کلاس است. در کلاس درس معمولاً روش غالب متکلم وحده بودن دبیر است ولی شما با این تکنیک می‌توانید در کلاس درس ذهنی پویا داشته باشید و درس را همان جا و سر کلاس یاد بگیرید.

با حواس جمع به مطالب گفته‌شده توسط دبیر گوش کنید. بعد از اتمام تدریس، کتاب درسی و جزوه را کنار بگذارید و آن‌چه را یاد گرفته‌اید روی کاغذ بیاورید.

قطعاً در این میان ذهنتان به چالش کشیده می‌شود. از آن فرار نکنید. این چالش زمینه‌ساز یادگیری بهتر است.