تهیه اطلس پدیده‌های جاده‌ای کشور

معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی از تدوین اطلس پدیده‌های جاده‌ای کشور به منظور کاهش تصادفات خبر داد.

تهیه اطلس پدیده‌های جاده‌ای کشور

دکتر ابراهیم فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا توزیع زمانی و مکانی آغاز یخبندان را از جمله تحقیقات انجام شده در این پژوهشکده نام برد و تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داده است که ایران از لحاظ رخداد تصادفات جاده‌ای جزو 4 تا 5 کشور اول دنیا است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن آمارها می‌گویند در مواقعی که پدیده‌های جوی مانند یخبندان و لغزندگی جاده و سایر پدیده‌های هواشناسی که بر روی عکس العمل رانندگان موثر است،‌ افزایش می‌یابند میزان تصادفات جاده‌ای نیز افزایش نشان می‌دهد.

فتاحی اضافه کرد: از این رو به منظور شناسایی پدیده‌های مخرب موثر در حوادث جاده‌ای، مطالعات جامع اقلیمی را برای کل کشور انجام دادیم که بر اساس آن، کانون‌های حادثه خیز در حوزه تصادفات جاده‌ای در قالب اطلس تهیه شده است.

معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی خاطرنشان کرد: این اطلس، کشور را در توسعه هواشناسی جاده‌ای و بسترهای مخابراتی یاری می‌کند تا با اطلاع رسانی به موقع، شهروندانی که قصد تردد در مسیرهای پر خطر را دارند، احتیاط لازم را به کار برند.

منبع :