احتمال باورنکردنی

یک مسئله در درس احتمال وجود دارد که احتمال این را که 2 نفر در یک روز سال به دنیا آمده باشند محاسبه می‌کند.

احتمال باورنکردنی

یک مسئله در درس احتمال وجود دارد که احتمال این‌ را که 2 نفر در یک روز سال به دنیا آمده باشند محاسبه می‌کند.

این احتمال برای دو نفر 0.2 درصد است. اکنون فرض کنید 50 نفر در یک کلاس باشند. احتمال این‌که حداقل دو نفر در یک روز به دنیا آمده باشند چند درصد است؟ جواب این است که این احتمال بیش از 90 درصد است. شاید قابل قبول به نظر نرسد که عدد 50 نسبت به 365 روز سال، عدد کمی باشد اما واقعاً این گونه است. با حضور 50 نفر احتمال این‌که حداقل 2 نفر در یک روز به دنیا آمده باشند بیش از 90 درصد است. در کنکور هم این واقعیت وجود دارد. زمان شما تا کنکور شاید کم باشد اما با یک برنامه‌ریزی دقیق و تلاش و امید، با احتمال بیش از 90 درصد شانس تغییر جایگاه خود را دارید. فقط با امید و تلاش ادامه دهید.