آن‌ها چگونه پیشرفت کردند؟ (5)

بعد از آزمون 7 فروردین پیامکی به دانش‌آموزانی که در یک درس خاص پیشرفت داشتند، ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد که دلیل پیشرفت خود را بگویند.

آن‌ها چگونه پیشرفت کردند؟ (5)

بعد از آزمون 7 فروردین پیامکی به دانش‌آموزانی که در یک درس خاص پیشرفت داشتند، ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد که دلیل پیشرفت خود را بگویند. بسیاری از آن‌ها از منابع مطالعاتی به عنوان یکی از دلایل مهم پیشرفت خود یاد کردند.

در ادامه توضیحات آن‌ها را در این خصوص مطالعه خواهید کرد.


مریم صالحی چهارم تجربی از اهواز

من قبلاً برای مطالعه‌ی زبان انگلیسی، زمان کمی قرار می‌دادم ولی در ایام نوروز ساعت مطالعه‌ی زبان را بالا بردم. در هفته، سه ساعت می‌خواندم و گرامر را که حذف کرده بودم در برنامه‌ی مطالعاتی‌ام گنجاندم و از کتاب زرد عمومی، کلوزتست و ریدینگ تمرین می‌کردم.