آن‌ها چگونه پیشرفت کردند؟ (4)

بعد از آزمون 7 فروردین پیامکی به دانش‌آموزانی که در یک درس خاص پیشرفت داشتند، ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد که دلیل پیشرفت خود را بگویند.

آن‌ها چگونه پیشرفت کردند؟ (4)

بعد از آزمون 7 فروردین پیامکی به دانش‌آموزانی که در یک درس خاص پیشرفت داشتند، ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد که دلیل پیشرفت خود را بگویند. بسیاری از آن‌ها از منابع مطالعاتی به عنوان یکی از دلایل مهم پیشرفت خود یاد کردند.

در ادامه توضیحات آن‌ها را در این خصوص مطالعه خواهید کرد.


مرضیه مرادی، چهارم تجربی از شهرکرد

دلیل پیشرفت من در آزمون 7 فروردین این بود که با راهنمایی پشتیبانم، از کتاب زرد عمومی استفاده کردم. من در درس عربی بسیار ضعیف بودم. پشتیبانم توصیه کرد که همه‌ی سؤالات کتاب زرد عمومی را کار کنم و به همه‌ی تست‌ها جواب بدهم.

یکی از مزیت‌های کتاب زرد عمومی این است که کل سؤالات کنکورهای سال‌های اخیر را در یک جا جمع کرده است و برای آشنایی با سؤالات کنکورهای سال‌های گذشته نیازی نیست که کتاب‌ها و جزوه‌های زیادی داشته باشیم و فقط با همین کتاب می‌توانیم به همه‌ی آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

پاسخ‌نامه‌ی کتاب زرد عمومی کامل و جامع است و به‌خوبی جواب همه‌ی سؤالات را توضیح داده است. من از پاسخ‌نامه‌ی آن خیلی استفاده کردم.

خوبی دیگر کتاب زرد عمومی این است که سؤال‌ها به ترتیب در کنار هم چیده شده‌اند و سؤالات سال‌های مختلف به طور مرتب در این کتاب آورده شده است و نظم خاصی دارد. این کتاب با این نظم برای مطالعه عالی بود و باعث شد دچار آشفتگی در پیدا کردن سؤالات نشوم. با این کار کاملاً مشخص است که در هر سالی طراحان کنکور چه ایده‌هایی را مد نظر داشته‌اند.