استراحت در دوران جمع‌بندی

بهترین نتیجه در هر کاری زمانی حاصل خواهد شد که همه‌ی جوانب آن با قاعده و نظم باشد. قبلاً در مورد اهمیت برنامه‌ریزی در مطالعه صحبت کرده‌ایم، اکنون نوبت برنامه‌ریزی برای خواب است.

استراحت در دوران جمع‌بندی

وقت آن است که به مبارزه با یک باور اشتباه و قدیمی برویم. برخی بر این عقیده‌اند که در ماه‌‌های نزدیک به کنکور باید قید خواب و خوراک را زده و فقط و فقط به مطالعه بپردازیم. بی‌خوابی‌‌های شبانه، خواب‌ها و وعده‌‌های غذایی نامنظم نه‌تنها کمک‌‌حالمان نخواهد شد، بلکه بزرگ‌ترین لطمه را به ما وارد خواهد کرد.

بهترین نتیجه در هر کاری زمانی حاصل خواهد شد که همه‌ی جوانب آن با قاعده و نظم باشد. قبلاً در مورد اهمیت برنامه‌ریزی در مطالعه صحبت کرده‌ایم، اکنون نوبت برنامه‌ریزی برای خواب است.

خوابیدن نیز مانند مطالعه نیازمند برنامه است. شاید بگویید خوابیدن را چه به برنامه! ولی بدن انسان نیازمند هماهنگی تمام اعضای خود برای ایفای بهترین عملکرد است و چه کاری حساس‌تر از مطالعه که مرکز فرماندهی بدن را به چالش می‌کشد.

جسم خود را به نظم عادت دهید. برای زمان به خواب رفتن و بیدار شدن، بازه‌ی زمانی تعیین کنید. برای مثال هر شب بین ساعت 11 تا 12 شب بخوابید و هر صبح بین ساعت 6 تا 7 بیدار شوید. این نظم باعث هماهنگی و عدم خستگی بدن خواهد شد.

در پایان همان گونه که از بازه‌ی فوق پیداست، نه دانش‌آموزی که روزی 12 ساعت می‌خوابد برنده است و نه کسی که تنها 3 ساعت می‌خوابد. لازمه‌‌های جسم خود را تأمین کنید و با سرحالی و شادابی کامل به سراغ مطالعه بروید.