ضرورت کارنامه‌ی بازیابی

پذیرش و شناخت واقعیت خود و سپس سعی در تغییر مثبت آن با صبر و حوصله عاملی جدی در پیشرفت دانش‌آموز محسوب می‌شود.پذیرش و شناخت واقعیت خود و سپس سعی در تغییر مثبت آن با صبر و حوصله عاملی جدی در پیشرفت دانش‌آموز محسوب می‌شود.

از جمله ابزاری که می‌تواند به شکل معجزه‌آسایی به رشد دانش‌آموز کمک کند کارنامه‌ی بازیابی است. جدیت در بازبینی مجدد سؤالات آزمون پس از هر آزمون، کشف نقاط قوت و ضعف در بررسی سؤالات، استخراج نکات قابل توجه و یادداشت کردن آن‌ها، تنها گام اول است. در این میان دانش‌آموزی موفق خواهد بود که نگاه به گذشته و مرور مکرر سؤالات آزمون را در لابه‌لای اجرای برنامه‌ی آزمون‌‌های بعد در دستور و برنامه‌ی کاری خود قرار دهد.